Úspěšní se mění dříve, než musí...

Dotační poradenství pro členské

Klíč k financím z EU - cesta ke zvyšování konkurenceschopnosti

Členům občnaského sdružení Centrum rozvoje o.s. nabízíme

 • Analýza možných zdrojů financování a dotačních titulů - příprava projektového záměru
 • Zpracování žádostí pro projekty na základě výzev
 • Kompletní zpracování žádostí včetně příloh
 • Projektové řízení – zajištění koordinace projektu
 • Zpracování monitorovacích zpráv
 • Zajištění publicity
 • Strategické poradenství (definování vize, cílů, SWOT)
 • Benchmarking
 • Moderace a facilitace zasedání a workshopů

3 důvody proč využít projektové služby

 

 • Nemusíte se naučit rozumět jazyku úředníků. Monitorovací indikátory, horizontální témata, podpora de minimis, veřejná podpora ani dočasný rámec nejsou pro Vaše podnikání důležité. Bez nich však nelze projekt napsat
 • vy ani vaši zaměstnanci nebudou ztrácet čas psaním monitorovacích zpráv a plnění nařízení, která jsou s čerpáním finančních prostředků EU spojena
 • Ušetříte čas a peníze
 • Budete dělat to, co umíte a my pro vás budeme dělat to, co umíme my, protože sami realizujeme jako příjemce vlastní projekty

 

Svým členům nabízíme spolupráci a poradenství při přípravě projektů pro získání prostředků z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP LZZ) a Operačního programu Praha Asaptabilita (OPPA) v novém programovacím období 2007 - 2013. Finanční prostředky mohou být využity pro realizaci programů řízení lidských zdrojů, zavádění systémů řízení lidských zdrojů a firemní vzdělávání s cílem posílit konkurenceschopnost.

PŘÍPRAVA PROJEKTU

 • - Vyhledáme pro Vás vhodné a dostupné dotační možnost, přípravu projektových záměrů, včetně přípravy mezinárodních projektů
 • - Zhodnocení možností klienta z hlediska dotací, nalezení vhodného programu pro jeho záměry
 • vyhledání aktuálních výzev
 • - Prezentace a konzultace projektového záměru, který vychází z vašeho záměru a aktuální situace v jednotlivých operačních programech
 • - Vysvětlení postupu a popis návrhu jednotlivých kroků
 • - Po dohodě s Vámi, může být záměr konzultován i s vyhlašovatelem výzvy
 • - Zpracujeme analýzu potřebnosti projektu, bez níž nelze napsat zdůvodnění projektu – analýza vzdělávacích potřeb, zpracování kvalitativního a kvantitativního marketingového výzkumu, zpracování projektového záměru
 • Nabídneme vám to, co skutečně pro váš projektový záměr potřebujete

VYTVOŘENÍ ŽÁDOSTI

 • - Vytvoříme a zkonzultujeme váš projektový záměr se zástupci vyhlašovatele výzvy.
 • - Přizpůsobíme váš projektový záměr podmínkám vhodné výzvy a upozorníme na možné problémy
 • problematické pasáže.
 • - Připravíme rozpočet projektu a cash flow projektu
 • - Vyplníme žádost v internetových systémech včetně vložení nutných příloh
 • - V případě dohody poskytneme součinnost při obstarávání povinných příloh.

 

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT – REALIZACE PROJEKTU
 

 • - Zajistíme zpracování pravidelných zpráv (zprávy o zahájení projektu, monitorovací zprávy a závěrečné zprávy) či žádosti o platbu
 • - Zajistíme finanční řízení projektu včetně práce s rozpočtem projektu
 • - Sestavení rozpočtu projektu
 • - Dohled nad dodržováním rozpočtu
 • - Řízení přímých a nepřímých nákladů projektu, změny projektu
 • - Řízení cash-flow projektu

PUBLICITA
 

 • Zajistíme publicitu projektu
 • - Soulad s pravidly pro publicitu
 • - Kompletní PR služby
 • - Tvorba informačních a propagačních předmětů
 • - Tvorba novinových článků a jiných dokumentů
 • - Tvorba tiskových a internetových reklam
 • - Zajištění tiskových konferencí
 • - Profesionální grafické zpracování všech dokumentů, DTP a jejich tisk

 

ORGANIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

 • Podle pravidel pro zadávání zakázek ve vašem projektu zajistíme:
 • - Zpracování podkladů pro výběrové řízení
 • - Oslovení účastníků výběrového řízení
 • - Zajištění potřebné právní podpory
 • - Zajištění a sestavení výběrové komise
 • - Právní dohled a poradenství

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode