Úspěšní se mění dříve, než musí...

Projekt EU

Realizovali jsme projekt OP LZZ

Náš projekt Vzdělávání firem odvětví obchodu - rozvoj pro budoucnost byl vybrán k podpoře. V rámci projektu realizujeme firemní školení pro firmy Family Frost s.r.o., Varnea a.s. a Dobroty s.r.o. Kruzy probíhají na celém území České republiky kromě Prahy.

Proč se stát členem občanského sdružení

 • Nabízíme zapojení do projektů EU, konkrétně připravujeme projekt pro firmy a OSVČ se zaměstnanci v oblasti výroby - zpracovatelský průmysl
 • Nabízíme know how z projektů, do nichž jsme se zapojili - networking, interkulturální management

 Co chceme dosáhnout v roce 2015 v oblasti konkurenceschopnosti

 • Spolupracovat s Business Link, LWi a Elearning
 • Zahájit inetnzivní spolupráci se zahraničními partnery a zapojit se do projektů Erasmus Plus
 • Připravit projekty pro vzdělávání zaměstnanců členských firem v rámci OP PIK
 • Poskytovat dotační a projektové poradenství členským firmám
 • Podporovat sportovní a kuturní akce v místní komunitě v sídle občanského sdružení v Brně Chrlicích

Záměr

Občanské sdružení bylo založeno se záměrem:

 • Zvyšovat konkurenceschopnost a produktivitu firem
 • napomáhat při prosazování rovných příležitosti v oblasti zaměstnanosti formou vzdělávání zaměstnavatelů,
 • rozšiřovat možnosti jednotlivců i firem v oblasti celoživotního vzdělávání a propagovat celoživotní vzdělávání,
 • spolupracovat s dalšími vzdělávacími organizacemi,
 • spolupracovat na místní úrovní s orgány státní a veřejné moci České republiky
 • realizovat vzdělávací programy v oblasti rozvoje osobnosti, v komunikačních dovednostech a zvyšování konkurenceschopnosti v oblasti zaměstnanosti;
 • spolupracovat na projektech EU;

 

Pro zájemce

 •  Členem Sdružení může být každá fyzická osoba i právnická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů společnosti.
 • Členství ve Sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou Sdružení.
 • O přijetí rozhodují členové Sdružení na své časově nejbližší valné hromadě prostou většinou hlasů. Přijetí člena se sděluje písemně na adrese člena uvedené v písemné přihlášce.

 

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode